روش پرداخت در بانه کندو

۱٫پرداخت در محل

اگرچه پرداخت اینترنتی روش سریع و مطمئنی است اما بعضی از مشتریان تمایل دارند که پس از دریافت سفارششان هزینه را پرداخت کنند.که این روش خود به۱طریق انجام می شود:

شماره کارت فروشگاه

۶۱۰۴-۳۳۷۴-۵۰۵۱-۳۸۷۲

واحد حسن پناه بانک ملت

۲٫پرداخت در محل

برای خرید بهتر و یک اعتماد دو طرفه شما مشتری های عزیز با پرداخت ۲۰۰ هزار بیعانه از ارسال ۱۰۰% خرید خود اتمینان داشته باشید

پرداخت با کارت بانکی درمحل دریافت سفارش: این روش با (pos) یا همان دستگاه کارتخوان پرداخت می شود